1. PETROGRAFİK ANALİZ NETİCESİ

Makroskobik ve mikroskobik özellikleri itibari ile kayacın tipik bir Traverten olduğu tespit edilmiştir.

2. FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ

BİRİM HACİM AĞIRLIĞI, POROZİTE VE SU EMME
Birim hacim ağırlığı
Kuru gr/cm3 2,49
Doygun gr/cm3 2,51
Porozite % 2,12
Ağırlıkça su emme % 0,85

SICAK SUDA AĞIRLIKÇA VE HACİMCE SU EMME ORANI
Ağırlıkça % 1,5 Hacimce % 3,80

ÖZGÜL AĞIRLIK
Ortalama özgül ağırlık 2,56’dır

SERTLİK
Mohs Sertlik Skalası’na göre 3 mohs’tur

TEK EKSENLİ BASINÇ
Ortalama kg/cm3 397 Donma-Çözünme işlemi sonunda tek eksenli basınç kg/cm2 361

TABİİ DON TESİRLERİNE DAYANIKLILIK
Ağırlık kaybı ortalama dk/ 0,10’dur

ENDİREKT ÇEKME
Ortalama kg/cm2 25

DARBE DİRENCİ
Ortalama kg/cm2 25

SÜRTÜNME İLE AŞINMA
Ortalama aşınma kg/cm3 50 cm2 20,41

EĞİLME
Ortalama eğilme kg/cm2 360